Статии с етикет: тридневна шарка

Сряда, 12 Април 2017 11:17

РУБЕОЛА ИЛИ ТРИДНЕВНА ШАРКА

Как да разпознаем рубеола

Как се разпространява рубеола

Домашно лечение при рубеола

Какво да очакваме в кабинета на лекаря при рубеола

 

 

Как да разпознаем рубеола

Рубеолата е известна още като гер­манска шарка и тридневна шарка. Различна от болестта, наречена чер­вена шарка, седемдневна шарка или десетдневна шарка.

Преди обрива. Може да има някол­ко дни на леко изтощение. Лимфни­те възли на задната част на врата може да са уголемени и болезнени.

Обривът. Обривът се появява първо по лицето като равни или леко подути червени петна. Бързо се разпространява към торса и крайниците, а отделните петна се сливат в големи парчета. Обривът на рубеола е много разнообразен 11 е трудно да се разпознае дори от най-опитните пациенти и лекари. Често може и да няма обрив.

Температура. Температурата рядко надвишава  38 градуса и обикновено трае по-малко от два дни.

Болка. Болка в ставата се по­явява при 10 до 15 % от по-голeмите деца и възрастни с рубеола. Болката обикновено започва на третия ден на болестта.

Как се разпространява рубеола

Рубеолата е лека вирусна инфекция, която не е заразна като морбили и варицела. Обикновено се разпрос­транява чрез капки от устата или гьрлото. Може да се разпространихот седем дни преди появата на об­рива до пет дни след това.

Инкубационният период е от 12 до 21 дни, със средна продъл­жителност от 16 дни.

Специфичните въпроси на схе­мата с решения са насочени към възможни усложнения, които са изключително редки. Основното притеснение при рубеола е инфек­ция при неродена дете. Ако три­дневната шарка се появи през пър­вия месец от бременността, има 50% риск зародишът да развие ано­малия като катаракт, сърдечна бо­лест, глухота или мозъчна недоста­тъчност. През третия месец на бременността рискът намалява до по-малко от 10% и продължава да спада през останалата бременност. Поради проблема с вродените де­фекти се разви ваксината срещу рубеола.

Домашно лечение при рубеола

Обикновено не се изисква терапия. В някои случаи температурата мо­же да наложи употребата на меди­каменти против температура, пред­лагани без рецепта. Обик­новено не се налага изолация. Де­цата и тийнейджърите трябва да ползват само ацетаминофен.

Жените, които предполагат, че може да са бременни, трябва да из­бягват всякакво излагане към хора с рубеола. Ако възникне въпрос за такова излагане, бременната жена трябва да обсъди риска с нейния ле­кар. Предлагат се кръвни тестове, които определят дали бременната жена е имала рубеола в миналото и е неподатлива или, дали може да се натъкне на проблеми с бременност­та. В повечето щати тези тестове се изискват за издаване на акт за граж­дански брак и се установява, че има малко бременни жени, изложени на риск.

Какво да очакваме в кабинета на лекаря при рубеола

Рядко се налагат посещения при ле­каря, ако рубеолата не е усложне­на. Въпроси относно възможна ин­фекция на бременни жени могат да се обсъдят по-лесно и по-иконо­мично по телефона. Ваксината сре­щу рубеола, част от комбинирана­та ваксина срещу шарка, заушка и рубеола, обикновено се поставя на възраст от 15 месеца и 5 години. Въпросът за имунизацията е сло­жен. 

Публикувана в Бебета