Статии с етикет: разстройство

Понеделник, 27 Февруари 2017 14:24

НЕЩО МИ ЗАСЯДА НА ГЪРЛОТО

Кой причинява „Бучка в гърлото”?

Усещането за "бучка в гърлото" е класически симптом на безпокойс­тво. Дори може да има известно зат­руднение при преглъщане, макар че яденето е възможно, ако се напра­ви усилие. Усещането е периодично и при напрежение се влошава.

Затруднението при преглъщане е най-лошо, когато човекът е със­редоточен върху преглъщането и върху усещанията в гърлото. За експеримент, опитайте бързо да прег­лътнете няколко пъти без да имате храна или течност в устата си и се съсредоточете върху появилото се усещане. Тогава ще разберете този симптом.

Няколко сериозни болести мо­гат да причинят трудност при прег­лъщане. В тези случаи симптомът започва бавно, първо се забелязва при приема на солидни храни и пос­ле при течности, води до загуба на тегло и е по-вероятно да се среща при хора над 40-годишна възраст. "Бучка в гърлото", също като син­дрома на учестено дишане, се сре­ща повече при не много възрастни­те хора, най-често при жени.

ДОМАШНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ТРУДНО ПРЕГЛЪЩАНЕ И БУЧКА В ГЪРЛОТО

Основният проблем не е симпто­мът, а скритата причина за състоя­нието на безпокойство .

1.Осъзнаването, че този симптом е незначителен е от съществено значение за неговото изчезване.

Техники за отпускане могат да помогнат. Една от тези техники се нарича прогресивна релаксация:

2. Представете си, че пръстите на краката ви тежат хиляда паунда и не бихте могли да ги движите, ако пожелаете. Оставете ги да се от­пуснат напълно.

3. Направете същото с всяка част на тялото, отпускайки мускули­те и изработвайки си собствен път до върха на главата.

 4.Не пренебрегвайте лицевите мус­кули. Често напрежението е със­редоточено в челото или челюст­та и не ви позволява да се отпус­нете.

Алтернативен вариант е да си представите, че дъхът ви идва през пръстите на дясното стъпало, минава по целия път към белите дро­бове и излиза обратно през същото стъпало. Направете това три пъти. Повторете процедурата за лявото стъпало, после за всяка от ръцете.

КАКВО ДА ОЧАКВАТЕ В КАБИНЕТА НА ЛЕКАРЯ ПРИ БУЧКА В ГЪРЛОТО

 

 След като проследи обясненията ви за развитието на състоянието и след преглед на гърлото и гърдите, по­някога лекарят може да реши, че е необходимо рентгеново изследване на хранопровода. Ако се открие ано­малия на хранопровода, ще се из­вършат по-нататъшни изследвания. Вероятно ще ви дадат съвет за ус­покоение като лечение.

Публикувана в Състояния
Събота, 17 Декември 2016 14:29

С КАКВИ СРЕДСТВА ДА СПРЕМ ДИАРИЯТА

Кои средства лекуват диария?

За разхлабени изпражнения от време на време не се изисква лекар­ство. Обикновената течна диета (например вода или джинджифило­во питие) е първото средство за ди­ария: успокоява червата и замества загубата на течности. Когато диа­рията е по-честа, ще помогнат про­дукти с лоперамид или бисмут.

Ако тези средства не контро­лират диарията, може да бъдат предписани по-силни вещества, съдържащи камфоров опиат. Про­дължителната или тежка диария може да изиска лекарска помощ и антибиотично лечение.

 Да предпазват и лекуват "път­ническа диария" (дизентерия).По-добре е да използвате анти­биотици като тетрациклин, докси­циклин или други, отколкото да вземате по-старите "запушващи" средства като lomotil. Консулти­райте се с вашия лекар преди да отидете за рецепта. Понякога може­те да направите това просто по те­лефона. Някои ще ви предложат да започнете антибиотик. Ние смята­ме, че е по-добре да си вземете ле­карството и да започнете лечение, ако изобщо получите диария.

 КАКВО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЛОПЕРАМИД

Лоперамид замества другите ле­карства без предписание за забавя­не на червата и намаляване броя на ходенето по нужда. Не е пред­назначен за деца.

Дозиране на лоперамид

Следвайте инструкциите на етике­та. Обикновено трябва да започне­те с две таблетки и да използвате допълнително таблетки, ако не по­лучите облекчение.

Странични ефекти на лоперамид

Ако използвате лекарството над нормата, възможно е то да предиз­вика запек. Редки странични ефекти включват изсъхване на устата, за­майване, сънливост и повръщане.

БИСМУТ СУБСАЛИЦИЛАТ (ПЕПТО-БИСМОЛ, КАОПЕКТАТ) ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ДИАРИЯ

Дозиране на бисмут

Следвайте инструкциите на етике­та. За деца под три години се кон­султирайте с лекар за дозата.

Странични ефекти на бисмут

 

Бисмут може да причини временно безвредно потъмняване на езика и/ или изпражненията. 

Публикувана в Лекарства