Статии с етикет: приложения на ластичния бинт

 

За какво се използват еластичните бинтове?

 

Да лекуват навяхване и подобни на­ранявания.

 

Всяко семейство периодично се нуждае от еластични бинтове. Ве­роятно ще се нуждаете от тесни и от широки. Ако проблемите се пов­торят, еднопластовите способи, предназначени за колена и глезени, понякога са по-удобни. Всички те­зи превръзки осигуряват деликатна подкрепа, но също така намаляват отока. Подкрепата е минимална и е възможно тази част на тялото да се нарани отново, въпреки бинта. Сле­дователно еластичният бинт не е за­местител на шина, гипсова прев­ръзка или подходяща превръзка с лепенки. Може би най-важната фун­кция на тези бинтове е да ви напом­нят, че имате проблем, така че да не се нараните отново.

Как се използват и прилагат еластичните бинтове?

Когато увивате бинта, започнете от далечния край на зоната, която ще

 

бинтовате, и работете в посока на торса на тялото, правейки всяко за­виване малко по-хлабаво от пред­ното. Следователно превръзката на коляното трябва да бъде по-стегна­та отдолу, отколкото над коляното, а превръзката на глезена трябва да бъде по-стегната на ходилото, от­колкото на долната част на крака. Много хора си мислят, че понеже бинтът е еластичен, трябва да се опъва. Това е неправилно. Разтегли­востта е, за да позволи на човека да се движи. Просто увийте бинта, как­то бихте увили ролка марля.

 

Как се прави превръзка с еластичен бинт?

За­почнете увиването на бинта от далечна­та страна на ставата, да речем, ко­ляното. Не опъвайте бинта, докато го увивате.  Увийте след ставата, от­начало здраво, после по-хлабаво, кол­кото по-нагоре продължавате. Използ­вайте щипките, които се предлагат с по­вечето еластични бинтове, за да закре­пите свободния край.

 

Продължавайте да използвате превръзката като опора след вре­мето на активен дискомфорт, за да позволите цялостно заздравяване и да предотвратите повторно нара­няване. Обикновено отнема около шест седмици. През късния етап на този период можете да спрете из­ползването на бинта, с изключение по време на дейности, които ще на­товарят наранената част. Запомне­те, че повторно нараняване е въз­можно, дори и да използвате тези бинтове.

 

По-новите превръзки за коля­но и глезен се нахлузват и осигу­ряват по-добра опора, но са мал­ко по-скъпи. За по-добра защита скобите за колена с метални връз­ки от двете страни осигуряват по-­голяма опора.

 

Странични ефекти на еластичните бинтове

Обикновеният еластичен бинт или скоба за коляно може да ппредизвика проблем, ако е твърде стегнат. Проблемите се получават, когато циркулацията в крайниците зад превръзката е забавена. Превръзка­та трябва да бъде здрава, но не стег­ната. Крайникът не трябва да отича, да боли или да бъде охладен зад превръзката. Кожата не трябва да посинява или да се зачервява.

 

 

 

 

Публикувана в Лекарства