Статии с етикет: око

 Какво представляват ечемик на окото ?

  Може да наречем този проблем "подутини около очите", защото изглеждат точно така.

Ечемиците са инфекции (обик­новено със стафилококови бакте­рии) на тънките жлези в клепачите. Те са малки гнойни възпаления, а подутините са червени и болезне­ни. Нарастват до пълен размер за ден или малко повече.

Друг тип подуване на клепача, наречено халацион (малка киста на окото), се появява за повече дни или дори седмици и не е червено или чувствително. Халацион често нала­га дренаж, извършен от лекар, до­като повечето ечемици реагират на домашно лечение. Все пак, лечени­ето на халацион не е спешно.

Какво представляват слъзните канали?

Сълзите са овлажняващата система на окото. Те се образуват непрекъс­нато от слъзните жлези и после се отводняват към носа чрез слъзните канали. Тези слъзни канали често не са напълно развити при раждане, така че оттичането на сълзите е бло­кирано. Когато това се случи, съл­зите може да се събират в слъзния канал и да предизвикат подуването му, което се явява като подутина от­страни на носа, точно под вътреш­ния ъгъл на окото. Това подуване не е червено или чувствително, освен ако не се инфектира. Повечето бло­кирани слъзни канали се отварят от само себе си през първия месец от живота на детето, а повечето от ос­таналите се оправят с домашно лечение. Сълзите, стичащи се надо­лу по бузите, рядко се забелязват през първия месец на детето, защото бебето произвежда съвсем мал­ко количество сълзи.Самата очна ябълка не е засег­ната при ечемик или запушен слъ­зен канал. Проблемите с очните ябълки и особено със зрението не трябва да се отдават на тези два от­носително незначителни проблема.

ДОМАШНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ЗАПУШЕНИ СЛЪЗНИ КАНАЛИ И ЕЧЕМИК

За ечемици поставяйте топли, влаж­ни компреси за 10 до 15 минути най-­малко три пъти на ден. Както при всички гнойни възпаления, целта е да се дренира загнояването. Комп­ресът ще помогне да се "определи точката" на загнояването. Това означава, че тъканта над гнойното въз­паление става по-тънка и гнойта в абсцеса е много близо до повърх­ността. След като се определи точка­та на абсцеса, често той се дренира спонтанно. Ако това не се случи, мо­же да се наложи абсцесът да бъде раз­рязан с ланцет от лекар. Повечето ечемици ще се дренират спонтанно, дори без домашна манипулация. Те се оттичат навътре към окото или на­вън към кожата. Понякога ечемици­те изчезват без да се определя точка­та им и без да се оттичат.

Халацион обикновено не реаги­ра на топли компреси, но те няма да му навредят. Ако няма подобре­ние с домашно лечение след 48 часа, обърнете се към лекар.

За блокирането на слъзните канали, просто масажирайте поду­тината надолу с топли, влажни компреси няколко пъти на ден. Ако подутината не е червена или

болезнена (сочеща инфекция), това може да продължи за няколко месеца. Ако проблемът съществува за толкова дълго, обсъдете го с вашия лекар. Ако издутината стане червена и се разраства, ще са необходими антибиотични капки.

КАКВО ДА ОЧАКВАТЕ В КАБИНЕТА НА ЛЕКАРИ

Ако точката на ечемика е определена и той е готов за дрениране, лекарят ще го отвори с малка игла.Ако не е определен, обикновено ще ви посъветват за компреси, понякога може да се добавят и антибиотични капки за очи. Опитването да се дренира ечемик, чиято точка не е определена, обикновено не е много задоволително.

Халацион може да се отстрани с малка хирургия. Това зависи от вас. Халационите не са опасни и обикновено не изискват да бъдат отстранени.

Ако детето е над шест месеца и все още има проблеми с блокирани слъзни канали, каналите могат да бъдат отворени в почти всички случаи с много фина сонда.

Това сондиране е успешно от първия опит при 75% от всички случаи и на следващи опити за ос­таналите случаи. Само рядко е не­обходима хирургическа процедура за отваряне на слъзен канал. За чер­вени и подути канали обикновено се препоръчват антибиотични капки, както и топли компреси.

 

 

 

Публикувана в Състояния
Сряда, 08 Март 2017 13:39

ПАРЕНЕ НА ОЧИТЕ

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ПАРЕНЕТО, СЪРБЕЖА И ОТТИЧАНЕТО НА ОЧИТЕ?

Тези симптоми обикновено оз­начават конюнктивит или "остър ин­фекциозен конюнктивит" с възпале­ние на мембраната, която покрива окото и вътрешната повърхност на клепача. Възпалението може да се дължи на дразнител във въздуха, ви­русна инфекция или бактериална инфекция. Бактериалните инфекции и някои вирусни инфекции (особено херпес) са потенциално сериозни, но са най-малко срещани.

Какво причинява паренето и сърбежа на очите?

Химикалите и частиците от смог могат да предизвикат парене и сърбеж, които понякога изглеждат толкова сериозни, колкото симпто­мите, предизвикани от сълзотворен газ. Тези симптоми представляват химически конюнктивит и засягат хората, изложени на достатъчно хи­микали. Запушената стая, хлорира­ният плувен басейн, пустинната пя­съчна буря, блестенето на слънце­то по ски наклоните или излагане­то в дъгата на оксижен може да про­вокират подобно физическо или хи­мическо раздразнение.

Кого може да засегне алергичния конюнктивит?

В сравнение с това, алергични­ят конюнктивит засяга само онези хора, които имат алергии. Почти винаги алергенът (който предиз­виква реакция на тялото) е във въз­духа. Този проблем може да се по­яви през пролетта, лятото или есента, в зависимост от дразне­щия цветен прашец и обикновено трае две или три седмици. Тревни­ят цветен прашец е може би най­честият дразнител.

Незначителен конюнктивит често съпровожда вирусна настин­ка, причиняваща добре познатите симптоми и траеща само няколко дни. Някои вируси, като херпес, причиняват дълбоки язви на рого­вицата и пречат на зрението.

Бактериалните инфекции при­чиняват образуването на гной и из­тичането на гъст, обилен секрет от очите. Често клепачите са покрити с коричка и "слепнати" при събуж­дане. Тези инфекции могат да причи­нят разраняване на роговицата и са сериозни.

Кога говорим за ирит или увеит?

Някои сериозни болести засягат по-дълбоките пластове на окото, тези пластове, които контролират действието на лещата и размера на зеницата. Това състояние се нарича "ирит" или "увеит" и може да причини несиметричност на зени­ците или болка, когато зеницата ре­агира на светлина. Налага се меди­цинско внимание.

ДОМАШНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ПАРЕНЕ, СЪРБЕЖ ИЛИ ПОДУВАНЕ НА ОЧИТЕ

Ако физическо, химическо или алер­гично излагане е причина за симп­томите, най-важното нещо е да из­бягвате излагането. Тъмните очила, очилата по време на работа, къщи и коли с климатична инсталация за филтриране на въздуха, избягване на хлорирани плувни басейни и други такива мерки са подходящи.

Антихистамините, независимо с рецепта или не, могат слабо да по­могнат, ако проблемът е алергия, но не очаквайте пълно облекчение без предизвикване на сънливост от лечението. Подобна вирусна инфек­ция, свързана с настинка или грип, ще отмине за няколко дни и е най­добре да бъдете търпеливи.

Ако раздразнението на окото не премине, ако секретът се сгъстява или ако имате болка в окото или проблем със зрението, обърнете се към вашия лекар. Не очаквайте температура при бактериална инфекция на окото; може да липсва.Тъй като инфекцията е повърхностна, внимателното измиване на окото с разтвор на борова киселина (следвайте инструкциите на етикета) ще помогне да отстраните бактериите, но все пак трябва да се обърнете към лекар. Капките за очи (Murine, Visine и др.) могат да успокоят незначителен конюнктивит, но няма да го излекуват.

Паренето на очите може да е реакция на социално действие. Ако пушенето на другите около вас е неприятно, кажете го. Ако някое индустриално предприятие близо до вас замърсява околната среда, накарайте компанията да почиства.

КАКВО ДА ОЧАКВАТЕ В КАБИНЕТА НА ЛЕКАРЯ ПРИ ПАРЕНЕ, СЪРБЕЖ ИЛИ ОТТИЧАНЕ НА ОЧИТЕ

Лекарят ще провери зрението, движението на очите, клепачите и реакцията на зениците към светлина.

Офталмологът (хирургически специали ст по очни болести) може да направи преглед с визьор. Може да бъдат предписани антихистамини и да се дадат общи съвети. Често се дават антибиотични капки за очи или мехлеми. Мехлемите за очи с кортизонов характер не трябва да се предписват често; определени инфекции (херпес) могат да се влошат с тези лекарства. Ако се диагностицира херпес - обикновено от офталмолог - ще са необходими специални капки за очи и други лекарства.

 

 

Публикувана в Състояния
Вторник, 07 Март 2017 14:19

НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ

Кога говорим за намалено зрение?

Малко хора се нуждаят от спешна защита на зрението. Намаленото зрение е сериозна заплаха за качес­твото на живот. Обикновено е не­обходима професионална помощ.

Малко ситуации не изискват по­сещение при здравен специалист. Когато малки, единични "плаващи предмети" преминават пред окото от време на време и не влияят на зрението, това не е знак за притес­нение. Леко, обратимо замъгляване на погледа може да се появи след излагане на открито или след обща умора. При младите хора внезапно­то заслепяване и на двете очи е ти­пична хистерична реакция и не е трайна заплаха за зрението; такива пациенти се нуждаят от лекар, но не задължително от очен лекар.

Обикновено въпросът не е, да­ли да се обърнем към някой здра­вен специалист, а към кого да се обърнем. Оптиците правят очила; те не са лекари и не поставят ди­агнози на очни проблеми.

Оптометристът преценява не­обходимостта от очила, проверява за заболявания на очите и опреде­ля какви предписани лещи ще да­дат най-добро зрение. Обикновено състоянията, разглеждани от опто­метрист, са късогледство (миопия), далекогледство (хиперопия) и изк­ривяване на зрението (астигмати­зъм). Макар че оптометристите не са лекари, при някои положения могат да предписват лекарства.

Ако има подозрения за друг проблем, оптометристът може да ви насочи към офталмолог, който е лекар и хирургически специа­лист. Офталмологът е крайният орган за очни болести. Понякога проблемът с окото е част от общ здравословен проблем; в такива случаи може да е подходящ първо­начален лекар.

Кога да посетим очен специалист при намалено зрение?

Опитайте да намерите правил­ния здравен професионалист още от началото; това ще ви спести време и пари. Следващите приме­ри могат да ви помогнат за взема­нето на решение:

·   Училищната сестра открива намалено зрение при детето. Посетете офталмолог или опто­метрист- възможна е миопия (къ­согледство ).

·   Внезапна заслепеност в едното око при възрастен човек. Посе­тете офталмолог или интернист ­възможно е удар или временен ар­терит (възпаление на артерия).

·   Сияния около светлините и бол­ка в очите. Посетете офталмолог - възможна е остра глаукома (по­вишено напрежение в окото).

·   Постепенно отслабване на зре­нието при възрастен, който но­си очила. Посетете офталмолог или оптометрист - промяна на пречупването на окото.

·   Внезапна заслепеност в двете очи при здрав млад човек По­сетете интернист или офталмолог - възможна хистерична реакция.

·   Постепенно замъгляване на зре­нието при възрастен човек, без подобрение при приближаване и отдалечаване. Посетете офтал­молог - възможен катаракт - пер­де на очите (образуване на сенчес­ти петна в лещата на окото).

·   Възрастен човек, който вижда най-добре предмети на разсто­яние. Посетете оптометрист или офталмолог - възможна пресби­опия (състояние, което лишава окото от способност да се фоку­сира на близки предмети).

·   Промени в зрението, докато вземате лекарства. Обадете се на лекаря, предписал лекарства­та - може това да се дължи на ле­карството.

·   Отслабване на зрението в ед­ното око, със "сянка" или "ка­пак" в полезрението. Посетете офталмолог - възможно е откъс­ване на ретината.

КАКВО ДА ОЧАКВАТЕ В КАБИНЕТА НА ЛЕКАРЯ ПРИ НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ?

Лекарят ще провери зрението, дви­жението на очите, зениците, задната част на окото и напрежението на око­то, ако е подходящо; ще бъде извър­шен преглед с визьор. Ще се поста­ви обща медицинска оценка. Може да се наложи тестване за очила; зае­тите офталмолози понякога на­сочват към оптометрист за тази про­цедура. При някои състояния може да се препоръча хирургия. Лазерна­та хирургия е все по-нарастващ ва­риант, вместо предписването на смя­на на очила или контактни лещи.

 

Публикувана в Състояния
Понеделник, 06 Март 2017 12:24

БОЛКА В ОКОТО

Болка в окото, как да разберем причината?

Болката в окото може да бъде ва­жен симптом и не бива дълго да се пренебрегва. За щастие, това е не­обичайно оплакване. Сърбежът и па­ренето  са по-често срещани. Болката в окото може да се дължи на нараняване, инфекция или на скрита болест.

Важна болест, която може да причини болка в окото, е глаукома. Глаукомата може бавно да доведе до слепота, ако не се лекува. При глау­кома течността вътре в окото е под необичайно високо напрежение, а очната ябълка е напрегната, причи­няваща дискомфорт. Първо се загуб­ва зрението настрани. Постепенно и почти незабележимо полезрението се стеснява, докато човек остане са­мо с "тунелно зрение". В допълне­ние, човек често вижда "сияния" око­ло светлините. За съжаление това оплакване може да се появи, дори когато няма придружаваща болка.

Болката в окото не е специ­фично оплакване и въпросите, свързани с болката, трябва да се разглеждат индивидуално.

Чувството за умора в очите или някакъв дискомфорт след дъ­лъг период на работа (напрежение на очите) е незначителен проблем и действително не се определя ка­то очна болка. Значителна болка зад окото може да е резултат от главоболие от мигрена, а болка над или под окото може да пред­полага проблеми със синусите.

Кога говорим за фотофобия?

Болка и в двете очи, особено при излагане на ярка светлина, "фотофобия" , е типична при много вирусни инфекции като грип и ще отшуми с подобряване на инфек­цията. Повечето сериозни случаи на фотофобия, особено когато е за­сегнато само едното око, може да сочи възпаление на по-дълбоките пластове на окото и да изисква на­месата на лекар.

ДОМАШНО ЛЕЧЕНИЕ  ПРИ БОЛКА В ОЧИТЕ

С изключение на очната болка, свързана с вирусно заболяване или напрежение в очите или незначите­лен дискомфорт, който е по-скоро умора, отколкото болка, ние не пре­поръчваме домашно лечение. В те­зи случаи почивката на очите, взе­мането на малко ацетаминофен и избягването на ярка светлина може да помогнат. Следвайте схемата с решения за обсъждане на други проблеми, където е уместно. Кога­то симптомите продължават, прове­рете ги при рутинно посещение при лекаря.

КАКВО ДА ОЧАКВАТЕ В КАБИНЕТА НА ЛЕКАРЯ ПРИ БОЛКА В ОЧИТЕ?

Лекарят ще провери зрението, дви­женията на очите и задната част на окото с офталмоскоп. Офталмолог (хирургически специалист по бо­лести на очите) може да погледне окото с микроскоп или със способ, наречен визьор. Ако има вероятност за глаукома, лекарят ще провери напрежението на очната ябълка. То­ва е просто, бързо и безболезнено. Много лекари обикновено насочват пациенти с очни симптоми към оф­талмолог. Можете директно да оти­дете при офталмолог, ако имате се­риозни притеснения.

МЕРКИ ПРИ РАБОТА С КОМПЮТЪР, КАК ДА НЕ СЕ ДРАЗНЯТ ОЧИТЕ ПРИ ВЗИРАНЕ В ЕКРАНА

Взирането в компютърния екран за дълго време може да предизвика нап­режение на очите, раздразнение, за­мъгляване на зрението и главоболие. Обаче няколко изследвания посочват, че тези проблеми са временни. За да ги намалите:

• Мигайте често, оставете очите да си починат с кратковременни отвръ­щания на погледа от екрана и, ако е необходимо, използвайте капки за очи. Взирането в екрана намалява ми­гането ви и така изсушава очите ви.

• Избягвайте ослепителната светли­на от екрана, като използвате неди­ректно осветление, като смените мяс­тото на екрана или като поставите ан­тиотражателен филтър върху него.

• Уверете се, че вашият монитор про­извежда остри, ясно очертани изоб­ражения. Неясните екранни изображе­ния засилват напрежението на очите.

• Слагайте специални очила за ра­бота с компютър, ако е необходимо. Ако носите бифокални очила, може­те да наведете главата си под неудо­бен ъгъл, за да виждате екрана през по-малка част от очилата си.

 

 

Публикувана в Болка
Понеделник, 06 Март 2017 11:59

ЧУЖДО ТЯЛО В ОКОТО, КАК ДА ГО ИЗВАДИМ

Какво да направим, ако ни влезе нещо в окото?

Нараняването на окото трябва да се вземе на сериозно. Ако имате някак­ви въпроси, посетете лекаря. Чуждото тяло в окото трябва да бъде от­странено, за да се избегне опасност­та от инфекция или загуба на зре­ние. Бъдете особено внимателни, ако чуждото тяло е от метал, по­лучено при сечене на метал; малка­та метална частица може да проник­не в окото с голяма сила и да дос­тигне до очната ябълка.

При определени обстоятелства можете да се справите с този проб­лем у дома. Ако чуждата частица е малка, като песъчинка, и не се е за­била в окото с голяма скорост, е лесно да бъде отстранена. Малките кръгли частици, като песъчинки, рядко остават за дълго под клепача.

Всъщност чуждото тяло може дори да не е вече в окото; може просто да имате такова усещане. Това усещане сочи, че е имало од­раскване или нараняване на рого­вицата, прозрачната мембрана, която покрива цветната част на окото. Незначителното нараняване на роговицата обикновено заздра­вява бързо без проблеми, но по­-значителното нараняване изисква медицинско внимание.

Дори да мислите, че наранява­нето е незначително, преглеждайте ежедневно схемата с решения за та­кива случаи. Ако имате някакви симптоми след 48 часа и те не са ясно разрешени, обърнете се към лекар. Незначителните проблеми ще отшумят до 48 часа; окото бър­зо възстановява нараняването.

ДОМАШНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ЧУЖДО ТЯЛО В ОКОТО

Бъдете внимателни. Измийте око­то. Водата действа добре; слаб раз­твор на борова киселина действа по-добре, ако имате налична (след­вайте инструкциите на етикета).

Прегледайте окото сами и нека и някой друг да го направи. Използвай­те добра светлина и осветете окото и отпред, и отстрани. Обърнете осо­бено внимание на роговицата.

Не търкайте окото; ако има чуж­до тяло, ще надраскате роговицата

Проверявайте зрението си все­ки ден; сравнявайте двете си очи ка­то четете вестници с различен раз­мер от другия край на стаята, пър­во с едното око, после с другото. Ако не сте сигурни, че всичко е на­ред, обърнете се към лекар.

КАКВО ДА ОЧАКВАТЕ В КАБИНЕТА НА ЛЕКАРЯ

Лекарят ще провери зрението ви и ще изследва окото, включително под горния клепач - това не е бо­лезнено. Обикновено лекарят ще  капне флуоресцентна боя в окото и ще го изследва под ултравиолетова светлина - това не е болезнено или вредно. Офталмолог (хирургически специалист по болести на очите) ще изследва окото със специален мик­роскоп.

Лекарят ще отстрани чуждото тяло от окото. В кабинета лекарят може да използва памучен там­пон, разтвор за измиване на очи или малка игла или "очна сонда". Понякога лекарят може да поста­ви антибиотичен мехлем или да сложи превръзка на окото. Може да бъдат назначени капки за очи, които разширяват зеницата. Лека­рят може да предприеме рентгено­ва изследване, ако чуждото тяло е вътре в очната ябълка.

КРЪВ В ОКОТО

Понякога кръвоносен съд в бялата част на окото може да се спука и да предизвика неприятно червено петно. Тази кръв в окото се нарича подко­нюнктивен кръвоизлив и ще изчезне до няколко седмици. Ако нямате проблеми със зрението или болка и, ако проблемът е само в бялата част на окото, можете да изчакате да от­мине, без да се обръщате към лекар. Ако вземате лекарства за разрежда­не на кръвта, обадете се на вашия ле­кар и му кажете за проблема.

 

 

Публикувана в Състояния