Статии с етикет: запушен нос

 Кои състояния предизвикват хрема и запушен нос?

Отличителната черта на обикнове­ната настинка е течащият нос. Той помага на тялото да се бори с ви­русната инфекция. Назалните секрети съдържат антитела срещу ви­русите. Течащият нос означава, че тези секрети изкарват вируса извън тялото.

Алергията също е типична причина за течащ нос. Хората, кои­то имат хрема вследствие на алер­гия, имат алергичен ринит (сенна треска). Назалните секрети често са бистри и много редки. Хората със сенна треска често имат и други симптоми, включващи кихане, сър­беж и сълзене на очите. Този проб­лем често трае седмици или месе­ци и се появява най-често през про­летта и есента, когато частиците цветен прашец или други алергени са във въздуха. Други субстанции също могат да причинят алергичен ринит, като домашен прах, пръст и животински пърхот.

Друга често срещана причина за запушен нос е продължителното използване на капки за нос. Този проблем е известен като "медика­ментозен ринит". Капките за нос, съдържащи субстанции като псев­доефедрин, никога не трябва да се използват повече от три дни. Този проблем може да се излекува като смените капки за нос с физиоло­гични капки за няколко дни

Усложненията от хремата се дължат на голямото количество слуз. Слузта може да потече към гърлото (пост назално капене) и да причини възпалено гърло или кашлица, която е най-изявена вечер. Капенето на слуз може да запуши евстахиевата тръба между назалните пътища и ухото, като причини ушна инфекция и болка. Тя може да запуши си­нусните пътища, като причини си­нусна инфекция.

Много рядка, но много сериоз­на причина за течащ нос е нараня­ването на главата.Ако човек има изтичане на бистър сек­рет от носа, което е започнало след травма на главата, има възможност да се е появило сериозно наранява­не и от носа да изтича гръбначна течност. Приемете възможността за тази ситуация като спешна необхо­димост от лекарска помощ.

ДОМАШНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ  ХРЕМА

 Използването на носни кърпички за изсекване на носа има голямо пре­димство за безопасно придвижване на слузта, вирусните частици и алергените извън тялото. Кърпичка­та за лице няма странични ефекти и струва по-малко от лекарствата.

Ако трябва да се взимат лекар­ства, има два типа:

+ Средствата за отпушване на носа като псевдоефедрин свиват лигавиците и отварят назалните пътища.

+ Антихистамините блокират алергичните реакции и намаляват количеството на секреция.

Средствата за отпушване на но­са правят децата твърде активни. Ня­кои антихистамини предизвикват сънливост и влияят на съня.

Ако решите да третирате хремата с лекарства, капките за нос са подходящи. Физиологичните (солени) капки за нос са идеални за малки деца. По-големите деца и възрастните могат да използват капки, съдържащи средства за от­пушване на носа.

Усложнения като ушна и си­нусна инфекция често могат да бъдат предотвратени като осигу­рите секретът да бъде рядък, вмес­то гъст и лепкав. Това помага да предотвратите запушването на на­залните пътища. Повишаването на влажността във въздуха с пулвери­затор или овлажнител помага да втечните секрета. Топлият въздух у дома често е много сух; по­-хладният въздух съдържа повече влага. Пиенето на голямо количес­тво течности също помага да се втечни секрецията. Ако симптоми­те продължават след три седмици, консултирайте се с лекар.

КАКВО ДА ОЧАКВАТЕ В КАБИНЕТА НА ЛЕКАРЯ ПРИ ХРЕМА

 Лекарят ще направи пълен преглед на ушите, носа и гърлото и ще про­вери чувствителността на синуси­те. Често може да се вземе тампон с назален секрет и да се изследва под микроскоп за различни видове клетки, известни като еозинофили, кои­то сочат сенна треска (алергичен ринит). За алергичен ринит може да бъдат предписани антихистамини и да се предложи програма за избяг­ване на прах, пръст, животински пърхот и цветен прашец.

Защо кихаме?

Кихането е здравословно. С кихането се отстраняват микробите, алергените или прахът от носа. Единствената заплаха е инфектирането на други хора с микроба или вируса, който ви кара да кихате. Покривайте носа и устата си с кърпичка. Измивайте ръцете си често. И оставете хората да ви казват "Наздраве".

Публикувана в Състояния

 

Цел на таблетките срещу настинка

 

Да облекчават някои симптоми на настинка и грип.

Coricidin, Actifed,  Contac,  Регуех, Coldrex и редица други продукти са широ­ко рекламирани като ефективни срещу обикновена настинка. Изненадващо много от тях дават задо­волително симптоматично об­лекчение. Не смятаме, че тази съе­динения дават нещо повече от стан­дартното лечение с ацетаминофен и мед, но някои хора вярват в об­ратното. Ние не отричаме употре­бата им за кратък период от време.

Тези съединения обикновено имат три основни съставки. Най-важ­ната намалява температурата и бол­ката: ацетаминофен, аспирин или ибупрофен. Освен това съдържат ле­карство, отпушващо носа, което сви­ва подутите мембрани и прави кръ­воносните съдове по-малки. Също съдържат и антихистамин, който блокира алергии и изсушава слуз.

Средството за отпушване на носа често е псевдоефедрин или фенил­пропаноламин. Ако не, наставката ,,-ефрин" или ,,-едрин" обикновено сочи съставката на съединението. Антихистаминът често е хлорфе­нирамин или дифенхидрамин. Ако не, анти­хистаминът обикновено (но не ви­наги) е посочен на етикета с нас­тав ката ,,-амин".

В някои случаи към тези със­тавки е добавена "беладона алка­лоид", за да подсили другите дейс­твия и да намали стомашните спазми. Използвано в малки дози, ефектът от това лекарство е ма­лък. Обикновено се споменава ка­то "скополамин", "беладона" или нещо подобно. Другите съставки,

които може да са изброени, допри­насят малко за лечението. Не из­ползвайте продукти с кофеин, ако имате сърдечен проблем или спи­те трудно.
Тези продукти използват ши­роко рекламирания подход на "комбинация от съставки". Като правило, единичните лекарства са за предпочитане в комбинация от лекарства; позволяват ви да подбе­рете по-добре лечението на симп­томите, а следователно вземате по-малко лекарства. Съставките в комбинираните продукти са дос­тъпни и поотделно, а тези индиви­дуални продукти трябва да се имат предвид като алтернативи. Напри­мер основната съставка в комби­нираните продукти обикновено е аспирин или ацетаминофен. Псев­доефедринът е отлично отпуш­ващо носа средство и достъпен без рецепта в таблетки от 30 мг И 60 мг. Хлорфенирамин, силен ан­тихистамин, също се предлага без предписание в стандартен размер от 4 мг. Ако е възможно, прила­гайте лекарството директно върху засегната зона, като капките за нос и спрейовете за течащ нос.

Накрая, забележете, че често предписваните медикаменти при настинка (Slldafed, Actifed, Dimetapp) са наистина по-концентрирани и скъпи формулировки на същите ви­дове лекарства, които са достъпни без рецепта (често дори под същи­те имена). Нужно ли е посещение при лекаря само за това?

Дозиране на лекарствата при настинка

Пробвайте препоръчаната доза. Ако не почувствате ефект, можете да увеличите дозата наполовина. Не превишавайте двойно препоръчаната доза. Запомнете, че се опитвате да намерите компроми­сен вариант между желаните и страничните ефекти. Повишаване­то на дозата дава възможност за повече полезни ефекти, но също и за повече странични ефекти.

Странични ефекти на лекарствата срещу настинка

Лекарствата, които карат един човек да му се доспива, ще държат друг бу­ден. Най-честите странични ефекти на таблетките при настинка са или сънливост, или възбудимост. Сън­ливостта обикновено е причинена от антихистаминовата съставка, а без­сънието или възбудимостта са резул­тат от съставката, действаща за отпушване на носа. Можете да опита­те друго съединение, което има по-­малко или изобщо няма от виновния за това химикал, или можете да на­малите дозата. Няма чести сериоз­ни странични ефекти; най-опасен е сънливостта, ако се налага да шофи­рате или да управлявате машини. В редки случаи съставката "беладона" ще предизвика изсъхване на устата, замъглен поглед или невъзможност за уриниране. Може да получите обикновено страничните ефекти на аспирина - разстроен стомах, шум в ушите или, рядко, кръвоизлив в стомаха.


 

Публикувана в Лекарства