Статии с етикет: бебешки обрив

Вторник, 21 Март 2017 15:11

ОБРИВ В ОБЛАСТТА НА ПЕЛЕНИТЕ

Обрив в областта на пелените, кога се получава?

Единствените деца, които никога не са имали обрив в областта на пеле­ните, са тези, които никога не са но­сили пелени. Бебешката кожа е осо­бено чувствителна и склонна да раз­вива обрив в областта на пелените. В основата си обривът в областта на пелените е раздразнение, причинено от влага и взаимодействие на ури­ната, изпражненията и кожата. За до­пълнителен фактор се приема амо­някът, произвеждан от урината, и често неговата миризма се усеща яс­но. Фактори, които поддържат бе­бешката кожа влажна и изложена на дразнител, допринасят за обрив в об­ластта на пелените. Това са:

·   Постоянно мокри или не често сменяни пелени.

·   Използването на найлонови га­щички.

В по-голямата си част лечени­ето се състои в анулирането на те­зи фактори.

Кога се получава усложнения от обрив в областта на пелените?

Раздразнението от обикнове­ния обрив от пелени може да се усложни чрез инфекция, причине­на от гъбички (кандида) или бакте­рии. Когато причината е гъбичка, може да се видят малки червени петна. Също така малки обривни петна може да се появят извън участъка, покрит от пелените, чак до гърдите. Инфекцията, причине­на от бактерии, води до развитие­то на големи мехури, пълни с течност. Ако обривът е по-серио­зен в кожните гънки (състояние, наричано интертриго), може да има лек подкожен проблем, извес­тен като себорея. Това състояние на кожата е отговорно и за пърхот и млечен струпей.

В някои случаи родителите мо­же да забележат кръв или кървави петна, когато момченцето има об­рив в областта на пелените. Това се дължи на обрив на пикочния отвор на края на пениса. Този проблем ще се изчисти заедно с обрива от пелените.

ДОМАШНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ОБРИВ В ОБЛАСТТА НА ПЕЛЕНИТЕ

Лечението на обрива от пелени це­ли поддържането на кожата суха и изложена на въздух. Както беше споменато, първите неща, които трябва да направите, са често да сменяте пелените и да спрете упот­ребата на синтетични гащички. От­казването от пелени напълно, за колкото се може по-дълго време, също ще помогне. Пелените от плат трябва да се перат с мек сапун и да се изплакват добре. В някои случаи сапунените остатъци в пелените действат като дразнител. Добавяне­то на половин чаша (120 мл) оцет към последното изплаква не може да помогне да противодействате на дразнещия амоняк. Избягвайте да използвате бебешки мокри кър­пички, съдържащи алкохол или пудри на базата на царевично брашно.

Въпреки че обривът ще отнеме най-малко няколко дни, за да се изчисти напълно, вие трябва да за­бележите значително подобрение през първите 48 до 72 часа. Ако об­ривът не започва да се изчиства за това време или ако е извънредно сериозен, консултирайте се с вашия лекар.

За да предотвратят обрив в об­ластта на пелените, някои родите­ли използват мехлеми с цинков оксид, вазелин или други защитни мехлеми. Други родители използ­ват бебешки пудри. (Предупреж­дение: Талковият прах може да ув­реди белите дробове на бебетата, ако те го вдишат.) Винаги поста­вяйте пудрата първо на дланта си и после потупвайте по дупето на бебето. Пудрата Caldesene помага за предпазване от обривите себо­рея и монилия. Не смятаме, че всички бебета се нуждаят от пуд­ри и от кремове. Ако обривът за­почне, избягвайте мехлеми и кре­мове, защото те може да забавят оздравяването.

КАКВО ДА ОЧАКВАТЕ В КАБИНЕТА НА ЛЕКАРЯ ПРИ ОБРИВ В ОБЛАСТТА НА ПЕЛЕНИТЕ

Всяка бебешка кожа трябва да бъде прегледана, за да се установи дейс­твителното простиране на обрива. В някои случаи парченце от засег­натата кожа може да бъде изслед­вано под микроскоп. Ако гъбична (монилия) инфекция е усложнила обикновения обрив, лекарят ще предпише домашно лечение плюс медикаменти, които да убият гъ­бичката. Ако се появи бактериална инфекция, тогава ще бъде препо­ръчан антибиотик за приемане през устата. Ако обривът е много серио­зен или има съмнения за себорея, лекарят може да даде съвет за сте­роиден крем (понякога по-силен от хидрокортизонния, който се пред­лага без рецепта). Във всеки случай, домашната терапия може благопо­лучно да се започне преди консул­тацията с лекаря.

 

 

 

Публикувана в Бебета

Бебешки обрив, какви са причините

Кожата на новороденото дете мо­же да е изложена на голямо много­образие от грапавини и петна. За щастие, почти всички от тях са без­вредни и изчезват от само себе си. Само един, обривът от претопляне, изисква някакво лечение. Ако бебе­то е родено в болница, много от те­зи състояния може да се появят пре­ди изписването, така че можете вед­нага да получите съвет от сестрите и лекарите.

Обрив от претопляне при бебета

Обривът от претопляне се дължи на запушване на порите, които водят към потните жлези. Всъщност може да се появи при всяка възраст, но е най-типичен при много малки деца, чиито потни жлези все още се раз­виват. Когато топлината и влагата се увеличат, тези жлези се опитват да секретират потта, както биха напра­вили нормално. Но поради запушва­нето, потта се задържа в кожата и формира малки червени подутини. Това състояние е известно като "зачервяване на кожата от спарване" или "милиария" .

Милиум при бебета

Малките бели подутини на милия се появяват, когато твърде много нор­мални кожни клетки се насъберат на едно място. Около 40% от деца­та имат такива подутини по рождение. Рано или късно тези подутини се отварят, натрупаният материал се освобождава и подутините изчез­ват без лечение.

Еритема токсикум при бебета

Еритема токсикум е ненужно дълъг и плашещ термин за равните чер­вени петна, които се появяват при 50% от бебетата. Те рядко се появя­ват след петия ден и обикновено изчезват до седем дни. Децата, кои­то имат такива петна, са нормални в друго отношение.

Акне при бебета

Тъй като бебето е изложено на въз­растните хормони на майката, мо­же да се развие лека форма на акне. (Малките бели точки, често забелязвани по нослето на новороденото, представляват "хиперплазия на мас­тни жлези", свръхколичество на нор­малното омазняване на кожата, кое­то се произвежда от хормоните.) Обикновено акнето става очевидно на втората и четвърта седмица от жи­вота на детето и се изчиства в перио­да от шестия месец до годинка. На практика никога не изисква лечение.

ДОМАШНО ЛЕЧЕНИЕ при обрив от претопляне

Обривът от претопляне лесно мо­же да се излекува чрез осигуряване на по-хладна и по-малко влажна среда. Внимателно поставените пудри не биха навредили, но няма  и да помогнат. Избягвайте мехлеми и кремове, защото те поддържат ко­жата по-топла и запушват порите.

Милия, Еритема токсикум и Акне

Милия и еритема токсикум не изис­кват лечение. Те ще отминат от са­мо себе си. Акнето при бебета не трябва да се лекува с лекарства, използвани от младежи и възрастни. Обикнове­но нормалното измиване е всичко, което се изисква.

Тези проблеми не са свързани с температура и, с изключение на нез­начителния дискомфорт при обрив от претопляне, би трябвало да са безболезнени. Ако възникнат въп­роси относно тези състояния, теле­фонно обаждане в кабинета на ле­каря често ще ви даде отговорите.

КАКВО ДА ОЧАКВАТЕ В КАБИНЕТА НА ЛЕКАРЯ

Обсъждането на тези проблеми обикновено може да изчака до ре­довното посещение по график за състоянието на бебето. Тогава ле­карят може да потвърди вашите ди­агнози.

 

 

Публикувана в Бебета