Състояния

Състояния (58)

Оценете
(0 гласа)
Кои състояния предизвикват хрема и запушен нос? Отличителната черта на обикнове­ната настинка е течащият нос. Той помага на тялото да се бори с ви­русната инфекция. Назалните секрети съдържат антитела срещу ви­русите. Течащият нос означава, че тези секрети изкарват вируса извън тялото. Алергията също е типична причина за течащ нос. Хората, кои­то имат хрема вследствие на алер­гия, имат алергичен ринит (сенна треска). Назалните секрети често са бистри и много редки. Хората със сенна треска често имат и други симптоми, включващи кихане, сър­беж и сълзене на очите. Този проб­лем често трае седмици…
Оценете
(0 гласа)
КАКВО ДА ОЧАКВАТЕ В КА­БИНЕТА НА ЛЕКАРЯ ПРИ ЗАГУБА НА СЛУХ Загуба на слуха, каква е причината? Проблемите със слуха могат да бъ­дат разделени в две широки катего­рии: внезапни и бавни. Когато дете на петгодишна възраст или по-го­лямо се оплаква от трудност със слуха, която се е развила за кратък период, проблемът вероятно е бло­киране в ухото. От външната стра­на на тъпанчето такава блокада мо­же да се дължи на натрупването на ушна кал, чуждо тяло, което детето е пъхнал о в ушния си канал, или ин­фекция на ушния канал. От…
Оценете
(0 гласа)
УШНИ СЕКРЕТИ, КАК СЕ ОБРАЗУВАТ? Ушните секрети обикновено са са­мо ушна кал, но може да са предиз­викани от незначително раздразне­ние или инфекция. Ушната почти ни­кога не представлява проблем, освен ако не се правят опити да "изчисти­те" ушния канал - отворът, който во­ди от външната част на ухото към вътрешните части. Ушната кал фун­кционира като защитна покривка за ушния канал. Вземането на горещ душ или миенето на външното ухо с мокра кърпа, потопена във во­да, обикновено осигурява достатъчно пара, за да предотврати образуване­то на ушна кал. Децата често пъхат различни неща…
Оценете
(0 гласа)
Коя е причината за болка в ушите и заглъхване? Болката в ушите често е причинена от образуване на течност и наляга­не в средното ухо (тази част от ухо­то зад тъпанчето). При нормални обстоятелства средното ухо се дре­нира от малък тесен провод, евста­хиевата тръба, към назалните (нос­ните) пътища. Често при настинка или алергия лигавицата, покриваща евстахиевата тръба, се подува, зат­варяйки провода. Това най-често се появява при малки деца, при които провадът е по-малък. Когато той се затвори, нормалният поток на течности от средното ухо е възпре­пятстван и течностите започват да се…
Оценете
(0 гласа)
Какви са симптомите при възпалено гърло? Възпаленото гърло може да засег­не човек на всяка възраст, но най-­често при децата от пет до десет го­дини. Една от причините е дишане през устата, което може да изсуши или да раздразни въздушните пъти­ща; това раздразнение бързо се по­добрява, когато се вдиша влажен въздух. Най-честите причини, обаче за възпалено гърло са вирусите и бактериите. Антибиотиците са безполезни при вирусни инфекции. Възпалено гърло, причинено от вирус, тряб­ва да се подобри от само себе си. Болкоуспокояващите, таблетките за гърло, успокоителните спрейо­ве и друти медикаменти могат да…
Оценете
(0 гласа)
Кой причинява „Бучка в гърлото”? Усещането за "бучка в гърлото" е класически симптом на безпокойс­тво. Дори може да има известно зат­руднение при преглъщане, макар че яденето е възможно, ако се напра­ви усилие. Усещането е периодично и при напрежение се влошава. Затруднението при преглъщане е най-лошо, когато човекът е със­редоточен върху преглъщането и върху усещанията в гърлото. За експеримент, опитайте бързо да прег­лътнете няколко пъти без да имате храна или течност в устата си и се съсредоточете върху появилото се усещане. Тогава ще разберете този симптом. Няколко сериозни болести мо­гат да…
Оценете
(0 гласа)
Какво представлява Синдрома на учестено дишане? Безпокойството, особено неосъзна­тото безпокойство, може да доведе до физически симптоми. Синдромът на учестено дишане е такъв проблем. При този синдром нервният или обез­покоен човек се притеснява за свое­то дишане и не може да си поеме достатъчно въздух в белите дробо­ве. Това често се свързва с болка в гърдите или напрегнатост. Усещането за недостиг на въз­дух води до свръхвдишване и нама­ляване на нивото на въглероден ди­оксид в кръвта. Ниското ниво на въглероден диоксид води до симп­томи за вкочаненост и треперене на ръцете и замайване. Вкочаненост­та…
Оценете
(0 гласа)
Настинки и грипа изискват ли посещение при лекар? Обикновената настинка и различни­те видове грип спадат към по-не­нужните посещения при лекаря, от­колкото която и да е друга болест. Тъй като вирусите причиняват настинки и грип, антибиотиците няма да помогнат. Вие можете да се грижите за себе си толкова доб­ре, както и лекаря. Лекарствата без предписание - болкоуспокоя­ващи, средства за отпушване на носа и антихистамини - могат да облекчат симптомите ви, докато тялото ви се възстанови. Лекарят може да ви помогне, ако развиете ушна инфекция или бактериална пневмония. Едно много малко дете…
Оценете
(0 гласа)
Настинка, грип или алергия? Дали това състояние е причинено от вирус или бактерия или е алергична реакция? Като цяло, по-добро лечение от домашното, лекарите могат да предложат само за бакте­рийните инфекции. Вирусните ин­фекции и алергиите не се повлия­ват от лечение с пеницилин или друг вид антибиотик. За да се постави ин­жекция пеницилин за настинка или алергия, трябва да се направи про­ба за лекарствена реакция, съществува риск от по-сериозна "свръхин­фекция", губят се време и пари. Не­нужната употреба на антибиотици е основна причина за нарастващия проблем с бактерии, устойчиви на антибиотик. Сред…
Оценете
(0 гласа)
Как да действате при смазани пръсти Смазани пръсти от вратите на ко­лата или чекмеджетата на бюрото или с чук или баскетболна топка, всичко е твърде често срещано. Ако нараняването засяга само крайната част на пръста (терминологично ­фаланга, кокалче на пръст) и не включва сериозно порязване, рядко е необходима помощта на лекар. Кръвта под нокътя (поднокътен кръ­вен тумор) е болезнен проблем, който можете да излекувате. Фрактури на ставите на пръстите Фрактури на костта в крайната част на пръста не се лекуват, освен ако не засягат ставата. Много лекари смятат, че е…