Печат на тази страница

КАК ДА ОБРАБОТВАМЕ РАНИ, БЪРЗА ПОМОЩ

Оценете
(0 гласа)

Как се почистват малки рани?

Замърсената рана често се ин­фектира. Ако мръсни или чужди те­ла проникнат под кожата, те могат да причинят загнояване и забавят оздравяването. По време на нараня­ването проникват само малко мик­роби, но за няколко дни те могат да се умножат до много голям брой. Антисептичното средство премах­ва нечистотиите и убива микроби­те. Разтвор от 3% водород прекис (кислородна вода), който се разпен­ва и почиства, като го сложите вър­ху раната, е добро почистващо ве­щество, а йодът е доста добро сред­ство за убиване на микробите. Си­лен разтвор от хлебна сода ще из­тегли течността и подутината от ра­ната и в същото време ще я абсор­бира и почисти. Дори обикновен са­пун и вода ще помогнат.

Много често почистването е по­важно от убиването на бактериите, защото много препарати (Листе­рин, Цефиран, Бактин и т.н.) дейст­вително не са много добри в убива­нето на бактерии. Антибиотичните кремове (като Бацитрацин и Неос­порин) са скъпи, обикновено не­нужни и с въпросителна ефектив­ност. Спрейовете за първа помощ струват цяло състояние.

Обърнете особено внимание на първоначалното почистване на раната и отстранете всички заби­ти мръсни частици. Направете то­ва дори и да боли, и да кърви. За малки чисти порязвания използ­вайте сапун и вода, последвани от йод и после пак сапун и вода. Бе­тадин (Jodasept) е непричиняващ болка йоден препарат. За по-голе­ми рани използвайте кислородна вода със силно изтъркване.

Дозиране

Повечето разтвори кислородна во­да се продават със сила 3%. Не из­ползвайте по-силен от 3% разтвор на кислородна вода като такъв, който се използва за избелване на косата. Излейте разтвор върху ра­ната и изтъркайте с груб плат. Из­мийте и повторете. Продължете докато вече не виждате нечисто­тии под нивото на кожата. Ако не можете да почистите раната, оти­дете на лекар.

Йодът е оцветил или изтрил мястото на раната и около нея. Измийте го за няколко минути, ос­тавяйки следа от йодния цвят вър­ху кожата.

За да накиснете раната в разт­вор от хлебна сода, използвайте една супена лъжица (15 мл) в ед­на чаша (250 мл) топла вода. Ако сте наранили пръст на ръката или крака, пъхнете го в чашата. За други рани, накиснете кесия в раз­твора и поставете върху раната ка­то компрес. Въобще раната тряб­ва да се накисва за пет до десет минути, два пъти на ден. Ако ко­жата е набръчкана и "подгизнала" след накисването, значи е кисната твърде дълго. Можете да постави­те целофан или полиетиленова кърпа над компреса, за да запази­те по-дълго топлината и влагата.

Странични ефекти 

Кислородната вода е сигурна вър­ху кожата, но може да обезцвети косата и дрехите, така че не опит­вайте да я разливате.

Йодът може да изгори кожата, ако се остави с пълната си сила, така че бъдете внимателни. Йодът също така е отровен, ако се по­гълне; дръжте го далеч от деца. Някои хора са алергични към йод; преустановете употребата, ако по­лучите обрив.

Хлебната сода е напълно си­гурна, доколкото се използва вър­ху кожата, а не да се поглъща. 

Какво е предназначението на превръзки и лейкопласт

Да затварят и защитават малки рани. Превръзките в действителност не "подобряват". Понякога е по­добре да оставите малката рана отворена на въздух, вместо да я покривате. Но домашната аптечка няма да е пълна без кутия подбра­ни залепващи се превръзки. За да оформите по-голяма превръзка, Ви трябват и лейкопласт, и марля. Превръзките са полезни за покри­ване на нежни пришки, за не за­мърсяване на рани, за събиране краищата на порязано място. Имат значение и за скриване на раната от поглед, като така имат козметична важност.

Какви средства да използваме при различни рани

За малки порязвания и наранени места, използвайте превръзка от първа ръка. Оставете превръзката за около ден, това обикновено е дос­татъчно; сменяйте превръзката все­ки ден, ако искате да задържите ра­ната покрита по-дълго време. За по­рязвания, поставете превръзката перпендикулярно на порязаното място и придърпайте кожата към порязаното място от двете страни преди да поставите превръзката, за да намалите опъването на кожата.

Превръзката трябва да държи краи­щата прибрани заедно, докато ра­ната заздравее. За по-големи нара­нявания, направете превръзка от ролка стерилна марля или стерилни 2"х2" (5х5см) или 4"х4" (10xlO см) марлени тампони и здраво стегне­те на мястото с лейкопласт. Сме­няйте превръзката всеки ден. Ако за­бележите, че от порязаното място излиза бял мазен секрет, обърнете се към лекар.

Странични ефекти при рани

Ако раната не е почистена, когато я покривате с превръзка, може да предизвикате развиването на ин­фекция от ранно откриване. Почис­тете раната с антисептични средст­ва и я поддържайте чиста. Сменете превръзката, ако се намокри. Някои хора са алергични към лейкопласт и трябва да използват антиалер­гични лепенки. Ако лейкопластът се остави за около седмица, може да раздразни кожата, така че дайте почивка на кожата.

Някои хора оставят превръзка­та твърде дълго, защото се стра­хуват от болката, когато ямахат - особено, ако космите им са за­лепнали за лепенката. За безболез­нено отстраняване, поставете ла­кочистител на гърба на лейкоплас­та (не на тази страна, която покри­ва раната) и оставете да се накис­не няколко минути. Това ще разт­вори лейкопласта и ще освободи кожата и космите.

Точки за натиск. Ако превръзката не спира кървенето на раната, намалете притока на кръв към тази част на тя­лото, като натиснете върху точката за натиск. Изберете най-близката точка между раната и сърцето. Най-често използваните точки за натиск са от вътрешната страна на горната част на ръката и от вътрешната страна на бедрото.

Прочетена 5059 пъти Последно променена в Вторник, 13 Декември 2016 16:05
FaLang translation system by Faboba