ЧУЖДО ТЯЛО В ОКОТО, КАК ДА ГО ИЗВАДИМ

Оценете
(0 гласа)

Какво да направим, ако ни влезе нещо в окото?

Нараняването на окото трябва да се вземе на сериозно. Ако имате някак­ви въпроси, посетете лекаря. Чуждото тяло в окото трябва да бъде от­странено, за да се избегне опасност­та от инфекция или загуба на зре­ние. Бъдете особено внимателни, ако чуждото тяло е от метал, по­лучено при сечене на метал; малка­та метална частица може да проник­не в окото с голяма сила и да дос­тигне до очната ябълка.

При определени обстоятелства можете да се справите с този проб­лем у дома. Ако чуждата частица е малка, като песъчинка, и не се е за­била в окото с голяма скорост, е лесно да бъде отстранена. Малките кръгли частици, като песъчинки, рядко остават за дълго под клепача.

Всъщност чуждото тяло може дори да не е вече в окото; може просто да имате такова усещане. Това усещане сочи, че е имало од­раскване или нараняване на рого­вицата, прозрачната мембрана, която покрива цветната част на окото. Незначителното нараняване на роговицата обикновено заздра­вява бързо без проблеми, но по­-значителното нараняване изисква медицинско внимание.

Дори да мислите, че наранява­нето е незначително, преглеждайте ежедневно схемата с решения за та­кива случаи. Ако имате някакви симптоми след 48 часа и те не са ясно разрешени, обърнете се към лекар. Незначителните проблеми ще отшумят до 48 часа; окото бър­зо възстановява нараняването.

ДОМАШНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ЧУЖДО ТЯЛО В ОКОТО

Бъдете внимателни. Измийте око­то. Водата действа добре; слаб раз­твор на борова киселина действа по-добре, ако имате налична (след­вайте инструкциите на етикета).

Прегледайте окото сами и нека и някой друг да го направи. Използвай­те добра светлина и осветете окото и отпред, и отстрани. Обърнете осо­бено внимание на роговицата.

Не търкайте окото; ако има чуж­до тяло, ще надраскате роговицата

Проверявайте зрението си все­ки ден; сравнявайте двете си очи ка­то четете вестници с различен раз­мер от другия край на стаята, пър­во с едното око, после с другото. Ако не сте сигурни, че всичко е на­ред, обърнете се към лекар.

КАКВО ДА ОЧАКВАТЕ В КАБИНЕТА НА ЛЕКАРЯ

Лекарят ще провери зрението ви и ще изследва окото, включително под горния клепач - това не е бо­лезнено. Обикновено лекарят ще  капне флуоресцентна боя в окото и ще го изследва под ултравиолетова светлина - това не е болезнено или вредно. Офталмолог (хирургически специалист по болести на очите) ще изследва окото със специален мик­роскоп.

Лекарят ще отстрани чуждото тяло от окото. В кабинета лекарят може да използва памучен там­пон, разтвор за измиване на очи или малка игла или "очна сонда". Понякога лекарят може да поста­ви антибиотичен мехлем или да сложи превръзка на окото. Може да бъдат назначени капки за очи, които разширяват зеницата. Лека­рят може да предприеме рентгено­ва изследване, ако чуждото тяло е вътре в очната ябълка.

КРЪВ В ОКОТО

Понякога кръвоносен съд в бялата част на окото може да се спука и да предизвика неприятно червено петно. Тази кръв в окото се нарича подко­нюнктивен кръвоизлив и ще изчезне до няколко седмици. Ако нямате проблеми със зрението или болка и, ако проблемът е само в бялата част на окото, можете да изчакате да от­мине, без да се обръщате към лекар. Ако вземате лекарства за разрежда­не на кръвта, обадете се на вашия ле­кар и му кажете за проблема.

 

 

Прочетена 6989 пъти Последно променена в Понеделник, 06 Март 2017 12:24

Оставете коментар

Моля убедете се, че всички задължътелни полета (маркирани със звезда) са попълнени. Не е разрешен HTML код.



Anti-spam: complete the taskJoomla CAPTCHA