ИНЖЕКЦИЯ СРЕЩУ ТЕТАНУС, КОГА СЕ ПОСТАВЯ

Оценете
(0 гласа)

Инжекция против тетанус, при какви рани се поставя?

Хората могат да отидат до лекарс­кия или спешния кабинет за поста­вяне на инжекция против тетанус, макар и това да не е необходимо. Лекарят трябва да прецени, дли една рана е чиста и незначителна или тя е проблемна.

Въпросът дали една рана е "чис­та" и "незначителна" или не, поня­кога може да бъде труден. Рани, причинени от остри, чисти предме­ти като ножове или самобръсначки, имат по-малка вероятност да се ин­фектират, отколкото рани, в които са проникнали мръсни или чужди тела и са останали под кожата. Од­раскванията и незначителните изга­ряния няма да предизвикат тетанус. Бактерията на тетанус не може да се развива на въздух, така че кожа­та трябва да бъде порязана или убо­дена, за да може бактерията да дос­тигне до място без въздух.

ИМУНИЗАЦИЯ СРЕЩУ ТЕТАНУС

Ако никога не сте получавали основ­ните серии от три инжекции тетанус, трябва да се обърнете към вашия ле­кар. Понякога се налага различен вид инжекция против тетанус, ако не сте били съответно имунизирани. Тази инжекция се нарича "тетанус имун глобулин" и се използва, когато иму­низацията не е била завършена и има значителен риск от тетанус. Тя е по-­скъпа, по-болезнена и има повече ве­роятност да предизвика алергична реакция, отколкото инжекцията за продължаване действието на пре­дишната за тетанус. Така че, водете бележки за имунизациите на ваше­то семейство, както е посочено в края на тази книга, за да знаете датите.

Кога се препоръчва поставянето на инжекция срещу тетанус?

По време на първата инжекция против тетанус (обикновено серия от три инжекции се поставят в ран­но детство), човек развива ус­тойчивост към тетанус за период от три седмици. После този имунитет бавно спада за много месеци. След всяка нова инжекция за подновява­не действието на предишната, иму­нитетът се развива по-бързо и трае по-дълго. Ако сте получили начал­на серия от пет инжекции против тетанус, обикновено имунитетът трае най-малко десет години след всяка инжекция. Въпреки това, ако в раната има замърсен материал под кожата и той не е изложен на въздух, а и ако нямате поставена инжекция против тетанус през последните пет години, се препоръчва инжекция за подновяване на действието, която да запази нивото на имунитет възможно по-високо.

Имунизацията против тетанус е много важна, защото бактерията те­танус е доста често срещана, а бо­лестта (тетанус) е доста сериозна. Бъдете напълно сигурни, че всяко от децата ви има основната серия от три инжекции и съответните ре­имунизации. Тъй като имунитетът трае толкова дълго, обикновено възрастните оставят дълъг период от време между реимунизациите, но имунизацията на децата трябва да бъде "по книга".

Прочетена 9852 пъти Последно променена в Понеделник, 20 Февруари 2017 14:07

Оставете коментар

Моля убедете се, че всички задължътелни полета (маркирани със звезда) са попълнени. Не е разрешен HTML код.Anti-spam: complete the taskJoomla CAPTCHA