УХАПА МЕ ЖИВОТНО, ЩЕ МЕ ХВАНЕ ЛИ БЯС?

Оценете
(0 гласа)

Ухапвания от животни, има ли опасност от бяс?

Бясът е много сериозна вирусна ин­фекция, пренасяна в слюнката на животни. Може да бъде прехвърле­на на човек чрез ухапване или од­раскване. Макар че всяка година се откриват животни, заразени с бяс, само един или двама души се инфектират с бо­лестта.

Как се държи едно животно, заразено с бяс?

Едно бясно животно може да се държи по странни начини:

·   Не бяга от хората, както бихте очаквали.

·   Напада без да е провокирано.

·   Текат му лиги или устата му се пени.

·   Разхожда се наоколо през деня, ако е нормално да го прави нощем.

Избягвайте животни, които се държат различно от типичното, може да са болни от бяс

Основните носители на бяс са скунксовете, лисиците, прилепите и миещите мечки. По-рядко бяс се среща при говеда, кучета и котки. Сравнително рядко болестта се среща при катерици, плъхове и мишки. Котките и кучетата поставят най­-голям риск от бяс за хората поради честия им контакт с тях и големия брой ухапвания, за които се съоб­щава всяка година. Що се отнася до вашите домашни любимци, тези на вашите съседи и вие самите, имунизирайте котките и кучетата си срещу бяс.

Ако сте ухапани от диво жи­вотно или от куче или котка, за чиито имунизации не знаете, оба­дете се на вашия лекар да реши, дали се нуждаете от лечение сре­щу бяс.Ако сте ухапани от домашно куче или котка, а стопанинът на животното му е поставил всички инжекции и го следи за болести, не е нужно да ходите на лекар.

ДОМАШНО ЛЕЧЕНИЕ  ПРИ УХАПВАНЕ ОТ ЖИВОТНО

Лекувайте ухапванията от животно, както бихте лекували други рани. Ако ви ухапе диво животно, обадете се на властите за контрол над животни. Опитът да направите капан на диво животно може да из­ложи вас или други хора на до­пълнителен риск.

За домашно животно, което има поставени всички необходими инжекции, няма вероятност да има бяс. Все пак, трябва да планирате да прегледате животното за след­ващите 15 дни, за да сте сигурни, че не е развило болестта. Обикно­вено можете да разчитате на соб­ствениците на домашното живот­но да го наблюдават. Ако собстве­никът е неотзивчив, обадете се на службите за контрол над животни. Ако животното развие бяс през периода на наблюдение, ухапвани­ята на жертвата трябва да бъдат третирани незабавно.

Много общини изискват да се докладва на здравния отдел за ухапвания от животни.

Какво да очаквате в кабинета на лекаря при ухапване от животно

Лекарят трябва да балансира отда­лечената възможност от проявата на бяс с рисковете на лечението. Непровокираното нападение от ди­во животно или ухапване от живот­но, което се проявява като бясно, може да изискват ваксина и серум срещу бяс. Ухапване от животно, което е избягало, изисква лечение­то да бъде безопасно.

Какво може да предизвика инжекцията срещу бяс?

Лекарят ще ви даде ваксина против бяс под формата на пет инжекции - една веднага и четири за следващите 28 дни. Ваксината може да предизвика местна кожна реакция, треска, главоболие и га­дене. Рядко са сериозните реакции. Серумът против бяс, използван в днешно време, е от човешки про­изход и причинява малко стра­нични ефекти.

Лекарят може да ви постави инжекция против тетанус, макар че възможността за тетанус е мал­ка от ухапване от животно. Обик­новено не се нуждаете от антиби­отици.

 

Прочетена 3011 пъти Последно променена в Понеделник, 20 Февруари 2017 13:19

Оставете коментар

Моля убедете се, че всички задължътелни полета (маркирани със звезда) са попълнени. Не е разрешен HTML код.Anti-spam: complete the taskJoomla CAPTCHA