Състояния

Състояния (58)

Оценете
(0 гласа)
200 вида вируси могат да предизвикат простудни заболявания Съществуват над 200 вида вируси, предизвикващи простудни заболявания. Затова не е чудно, че до днес не е измислено лекарство против простуда. Все още е по-лесно простудата да се предотврати, отколкото да се лекува, а ако човек вече се е разболял, простудата най-вероятно ще следва своето развитие, докато не отмине сама. Но все пак трябва да се вземат мерки: лечението може да облекчи симптомите на заболяването и да предотврати преминаването на простудата в хронична хрема или по-дълбока респираторна инфекция. Ароматотерапия – етерични масла…
Оценете
(0 гласа)
Какво представлява силното слънчево изгаряне? Слънчево изгаряне в много отношения слънчевите изгаряния се лекуват по същия начин, както и всички други изгаряния. Главното е да се избягва по-нататъшното пребиваване на слънце, докато симптомите на изгарянето не изчезнат. Силното слънчево изгаряне води до поява на мехури по кожата, обезводняване и слънчев удар,а при някои хора може да настъпи алергична реакция към ултравиолетовите лъчи. Какви масла да използваме при слънчево изгаряне При не много силно, но обширно слънчево изгаряне използвайте етерично масло от лайка; за целта капнете от него във водата за…
Оценете
(0 гласа)
Няма да говорим за нормалния косопад, който повечето мъже и жени преживяват, навлизай­ки в по-дълбока възраст. Плешивостта не е единственият вид косопад. Понякога всичката коса в даден малък участък опадва, но скалпът е нормален. Този проблем се на­рича алопеция ареата и причината за него е неизвестна. Обикновено косата се възстановява напълно за 12 месеца, макар че около 40% от пациентите имат подобно оплеши­вяване за следващите четири до пет години. Този проблем също се решава от само себе си. Понякога кортикостероидните инжекции ка­рат косата да расте по-бързо. Косопадът, който може да…
Оценете
(0 гласа)
Какви биват раните в устата Мехурите от температура или въз­паленията от настинка са често сре­щан проблем, причинен от вируса на херпес. Обикновено се намират по устните, макар че по­някога се появяват и вътре в уста­та. Често мехурчетата се спукват и се вижда само останалото разране­но място. Обикновено, но не вина­ги, има температура. Вирусът на херпес често живее с години в тя­лото, причиняващ притеснение, са­мо когато друго заболяване предиз­вика повишаване на телесната тем­пература. Въобще мехурите от тем­пература оздравяват от само себе си няколко дни, след като темпера­турата изчезне. Стоматитът (афти) е…
Оценете
(0 гласа)
Лош дъх от устата, какви са причините? Лошата зъбна хигиена и тютюнопу­шенето причиняват повечето случаи на лош дъх при възрастните. Инфек­циите на устата и инфекциите на въз­палено гърло също могат да причинят лош дъх. Напоследък има предположения, че лошият дъх в ня­кои случаи се дължи на газове, аб­сорбирани от червата и освободени през белите дробове. За съжаление, дори да е правилно, не е ясно какво може да се направи за това. Накрая, необичайни проблеми като абсцес на белия дроб или тежко масово нахлуване на глисти може да бъдат причина за…
Оценете
(0 гласа)
 Какво представляват ечемик на окото ? Може да наречем този проблем "подутини около очите", защото изглеждат точно така. Ечемиците са инфекции (обик­новено със стафилококови бакте­рии) на тънките жлези в клепачите. Те са малки гнойни възпаления, а подутините са червени и болезне­ни. Нарастват до пълен размер за ден или малко повече. Друг тип подуване на клепача, наречено халацион (малка киста на окото), се появява за повече дни или дори седмици и не е червено или чувствително. Халацион често нала­га дренаж, извършен от лекар, до­като повечето ечемици реагират на домашно лечение. Все…
Оценете
(0 гласа)
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ПАРЕНЕТО, СЪРБЕЖА И ОТТИЧАНЕТО НА ОЧИТЕ? Тези симптоми обикновено оз­начават конюнктивит или "остър ин­фекциозен конюнктивит" с възпале­ние на мембраната, която покрива окото и вътрешната повърхност на клепача. Възпалението може да се дължи на дразнител във въздуха, ви­русна инфекция или бактериална инфекция. Бактериалните инфекции и някои вирусни инфекции (особено херпес) са потенциално сериозни, но са най-малко срещани. Какво причинява паренето и сърбежа на очите? Химикалите и частиците от смог могат да предизвикат парене и сърбеж, които понякога изглеждат толкова сериозни, колкото симпто­мите, предизвикани от сълзотворен газ. Тези симптоми представляват…
Оценете
(0 гласа)
Кога говорим за намалено зрение? Малко хора се нуждаят от спешна защита на зрението. Намаленото зрение е сериозна заплаха за качес­твото на живот. Обикновено е не­обходима професионална помощ. Малко ситуации не изискват по­сещение при здравен специалист. Когато малки, единични "плаващи предмети" преминават пред окото от време на време и не влияят на зрението, това не е знак за притес­нение. Леко, обратимо замъгляване на погледа може да се появи след излагане на открито или след обща умора. При младите хора внезапно­то заслепяване и на двете очи е ти­пична хистерична реакция и…
Оценете
(0 гласа)
Какво да направим, ако ни влезе нещо в окото? Нараняването на окото трябва да се вземе на сериозно. Ако имате някак­ви въпроси, посетете лекаря. Чуждото тяло в окото трябва да бъде от­странено, за да се избегне опасност­та от инфекция или загуба на зре­ние. Бъдете особено внимателни, ако чуждото тяло е от метал, по­лучено при сечене на метал; малка­та метална частица може да проник­не в окото с голяма сила и да дос­тигне до очната ябълка. При определени обстоятелства можете да се справите с този проб­лем у дома. Ако чуждата частица е…
Оценете
(0 гласа)
Кръвотечение от носа, какви са причините? Кръвоносните съдове в носа лежат много близо до повърхността и при най-леко нараняване може да се по­яви кървене. При деца честа причина е чопленето на носа. Поддържане­то на ноктите изрязани и разубеж­даването от този навик са добра пре­вантивна медицина. Кръвотечението от носа често се дължи на раздразнение от вирус на настинка или на силно издухва­не на носа. Основният проблем в този случай енастинката, а лечени­ето на симптомите и ще намали възможността от кръвотечение. Ако лигавицата на носа е суха, са по-вероятни спукване и кървене.…
Страница 1 от 5