Състояния

Състояния (58)

Оценете
(0 гласа)
Коя е причината за болка в ушите и заглъхване? Болката в ушите често е причинена от образуване на течност и наляга­не в средното ухо (тази част от ухо­то зад тъпанчето). При нормални обстоятелства средното ухо се дре­нира от малък тесен провод, евста­хиевата тръба, към назалните (нос­ните) пътища. Често при настинка или алергия лигавицата, покриваща евстахиевата тръба, се подува, зат­варяйки провода. Това най-често се появява при малки деца, при които провадът е по-малък. Когато той се затвори, нормалният поток на течности от средното ухо е възпре­пятстван и течностите започват да се…
Оценете
(0 гласа)
КАКВО ДА ОЧАКВАТЕ В КА­БИНЕТА НА ЛЕКАРЯ ПРИ ЗАГУБА НА СЛУХ Загуба на слуха, каква е причината? Проблемите със слуха могат да бъ­дат разделени в две широки катего­рии: внезапни и бавни. Когато дете на петгодишна възраст или по-го­лямо се оплаква от трудност със слуха, която се е развила за кратък период, проблемът вероятно е бло­киране в ухото. От външната стра­на на тъпанчето такава блокада мо­же да се дължи на натрупването на ушна кал, чуждо тяло, което детето е пъхнал о в ушния си канал, или ин­фекция на ушния канал. От…
Оценете
(0 гласа)
200 вида вируси могат да предизвикат простудни заболявания Съществуват над 200 вида вируси, предизвикващи простудни заболявания. Затова не е чудно, че до днес не е измислено лекарство против простуда. Все още е по-лесно простудата да се предотврати, отколкото да се лекува, а ако човек вече се е разболял, простудата най-вероятно ще следва своето развитие, докато не отмине сама. Но все пак трябва да се вземат мерки: лечението може да облекчи симптомите на заболяването и да предотврати преминаването на простудата в хронична хрема или по-дълбока респираторна инфекция. Ароматотерапия – етерични масла…
Оценете
(0 гласа)
Какво представлява силното слънчево изгаряне? Слънчево изгаряне в много отношения слънчевите изгаряния се лекуват по същия начин, както и всички други изгаряния. Главното е да се избягва по-нататъшното пребиваване на слънце, докато симптомите на изгарянето не изчезнат. Силното слънчево изгаряне води до поява на мехури по кожата, обезводняване и слънчев удар,а при някои хора може да настъпи алергична реакция към ултравиолетовите лъчи. Какви масла да използваме при слънчево изгаряне При не много силно, но обширно слънчево изгаряне използвайте етерично масло от лайка; за целта капнете от него във водата за…
Оценете
(0 гласа)
Кой причинява „Бучка в гърлото”? Усещането за "бучка в гърлото" е класически симптом на безпокойс­тво. Дори може да има известно зат­руднение при преглъщане, макар че яденето е възможно, ако се напра­ви усилие. Усещането е периодично и при напрежение се влошава. Затруднението при преглъщане е най-лошо, когато човекът е със­редоточен върху преглъщането и върху усещанията в гърлото. За експеримент, опитайте бързо да прег­лътнете няколко пъти без да имате храна или течност в устата си и се съсредоточете върху появилото се усещане. Тогава ще разберете този симптом. Няколко сериозни болести мо­гат да…
Оценете
(0 гласа)
Няма да говорим за нормалния косопад, който повечето мъже и жени преживяват, навлизай­ки в по-дълбока възраст. Плешивостта не е единственият вид косопад. Понякога всичката коса в даден малък участък опадва, но скалпът е нормален. Този проблем се на­рича алопеция ареата и причината за него е неизвестна. Обикновено косата се възстановява напълно за 12 месеца, макар че около 40% от пациентите имат подобно оплеши­вяване за следващите четири до пет години. Този проблем също се решава от само себе си. Понякога кортикостероидните инжекции ка­рат косата да расте по-бързо. Косопадът, който може да…
Оценете
(0 гласа)
Какви биват раните в устата Мехурите от температура или въз­паленията от настинка са често сре­щан проблем, причинен от вируса на херпес. Обикновено се намират по устните, макар че по­някога се появяват и вътре в уста­та. Често мехурчетата се спукват и се вижда само останалото разране­но място. Обикновено, но не вина­ги, има температура. Вирусът на херпес често живее с години в тя­лото, причиняващ притеснение, са­мо когато друго заболяване предиз­вика повишаване на телесната тем­пература. Въобще мехурите от тем­пература оздравяват от само себе си няколко дни, след като темпера­турата изчезне. Стоматитът (афти) е…
Оценете
(0 гласа)
Лош дъх от устата, какви са причините? Лошата зъбна хигиена и тютюнопу­шенето причиняват повечето случаи на лош дъх при възрастните. Инфек­циите на устата и инфекциите на въз­палено гърло също могат да причинят лош дъх. Напоследък има предположения, че лошият дъх в ня­кои случаи се дължи на газове, аб­сорбирани от червата и освободени през белите дробове. За съжаление, дори да е правилно, не е ясно какво може да се направи за това. Накрая, необичайни проблеми като абсцес на белия дроб или тежко масово нахлуване на глисти може да бъдат причина за…
Оценете
(0 гласа)
 Какво представляват ечемик на окото ? Може да наречем този проблем "подутини около очите", защото изглеждат точно така. Ечемиците са инфекции (обик­новено със стафилококови бакте­рии) на тънките жлези в клепачите. Те са малки гнойни възпаления, а подутините са червени и болезне­ни. Нарастват до пълен размер за ден или малко повече. Друг тип подуване на клепача, наречено халацион (малка киста на окото), се появява за повече дни или дори седмици и не е червено или чувствително. Халацион често нала­га дренаж, извършен от лекар, до­като повечето ечемици реагират на домашно лечение. Все…
Оценете
(0 гласа)
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ПАРЕНЕТО, СЪРБЕЖА И ОТТИЧАНЕТО НА ОЧИТЕ? Тези симптоми обикновено оз­начават конюнктивит или "остър ин­фекциозен конюнктивит" с възпале­ние на мембраната, която покрива окото и вътрешната повърхност на клепача. Възпалението може да се дължи на дразнител във въздуха, ви­русна инфекция или бактериална инфекция. Бактериалните инфекции и някои вирусни инфекции (особено херпес) са потенциално сериозни, но са най-малко срещани. Какво причинява паренето и сърбежа на очите? Химикалите и частиците от смог могат да предизвикат парене и сърбеж, които понякога изглеждат толкова сериозни, колкото симпто­мите, предизвикани от сълзотворен газ. Тези симптоми представляват…
Страница 1 от 5