МИСЛИ ЗА САМОУБИЙСТВО

Оценете
(0 гласа)

ЧУВСТВА ЗА САМОУБИЙСТВО

Ако депресията е толкова сериозна, че мислите за самоубийство, обаде­те се незабавно на лекаря. Много об­щини имат горещи телефони за съ­ветване в кризисни ситуации. Ако ня­ма гореща линия във вашата общ­ност, отидете до най-близкия спешен кабинет.

Кога  говорим, че човек е изпаднал в депресия?

Всеки човек изпада понякога в мрачно настроение. Депресията мо­же да варира от липса на енергия до съкрушително чувство на безнадеж­дност. Състоянието може да изглеж­да като обща умора или смътно усе­щане за лошо здраве. Може да се чувствате зле и да не знаете защо. Бъдещето не дава никакви обещания. Имате усещане за загуба.

Повечето случаи на депресия са нормален отговор на нещастно съ­битие. Естествено е да бъдете деп­ресирани от смъртта на обичан чо­век или след голямо разочарование на работа. Обаче, ако депресията продължава и започва да пречи на работа или на семейния ви живот, запишете си час при лекаря.

Задайте си тези въпроси:

·   Тъжен и в мрачно настроение ли сте през по-голямата част от де­ня, в продължение на повече дни, или не?

·    Често ли плачете, без дори са сте сигурни защо?

·    Смятате ли, че нещастието е пра­вило във вашия живот?

·   Не получавате ли вече удоволст­вие от неща, които преди са ви доставяли такова?

·    Често ли имате усещане за без­надеждност?

Ако сте отговорили с "да" на някой от тези въпроси, вероятно сте депресирани.

Помислете, как вашето емоци­онално състояние влияе на вашия живот:

·    Имате ли лош апетит или пък пре­яждате ли?

·    Не спите ли достатъчно или пък спите твърде много?

·    Имате ли малко енергия или умо­ра?

·    Чувствате ли се като цяло зле?

·   Имате ли трудност при концент­риране или при вземане на реше­ния?

Ако сте отговорили с "да" на някои от тези въпроси, може да сте изпаднали в сериозна депресия. Потърсете помощ от вашия лекар или психиатър съветник.

Мисли за самоубийство не са рядкост в подобна ситуация.

ДОМАШНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ МИСЛИ ЗА САМОУБИЙСТВО И ДЕПРЕСИЯ

Активността е естественият анти­дот за депресия. Редовните упраж­нения могат да бъдат също толкова ефективни за лека депресия, както и лекарствата, предписани от лекар.

Бъдете в компанията на други хора и им позволете да ви подкре­пят. Разкажете на някого за проб­лемите си. Не отблъсквайте всеки човек и не позволявайте вашата депресия да прогони останалите.

Кои лекарства могат да предизвикат депресия?

Лекарства могат да причинят депресия, включително успокои­телни, лекарства за високо кръвно налягане, кортикостероиди, кодеин и индомета­цин. Ако се притеснявате за пред­писано лекарство, говорете с ва­шия лекар. Намалете алкохола и употребата на други опиати.

КАКВО ДА ОЧАКВАТЕ В КАБИНЕТА НА ЛЕКАРЯ  ПРИ ДЕПРЕСИЯ И МИСЛИ ЗА САМОУБИЙСТВО?

Лекарят ще ви попита за въпросите и събитията, свързани с депресия­та. Той може да ви даде съвет за дей­ности и упражнения. Може да ко­ригира дозата на лекарството, кое­то би могло да е предизвикало деп­ресията.

Лекарят може да предпише ан­тидепресант. Може да бъдете хос­питализирани, ако има риск за са­моубийство.

 

 

 

Прочетена 617 пъти

Оставете коментар

Моля убедете се, че всички задължътелни полета (маркирани със звезда) са попълнени. Не е разрешен HTML код.Anti-spam: complete the taskJoomla CAPTCHA