Вторник, 27 Октомври 2015 13:35

ГЛАВОБОЛИЕ ПРИ ДЕЦА

Какво представлява главоболието при децата?

Главоболието се среща изненадващо често при де­цата. Приблизително един на всеки петима ученици в началните класове и около 85 на сто от учениците в средното училище от време на време страдат от него. Ако стане редовно явление, то създава трудности в обучението.

Острото главоболие може да бъде съпътстващ симп­том на простудата, ангината, грипа и всяко друго ин­фекциозно заболяване. Понякога то е първият сигнал,че в организма е нахлула инфекция. Такова главобо­лие може лесно да се премахне с парацетамол, при условие че дете­то не изглежда болно  и не сте открили да има приз­наци за менингит.

Понякога главоболието се дължи на травма. Зъбоболът или болка­та в ухото могат да предизвикат отразена болка в гла­вата (този термин е обяснен в раздела.

Наистина сериозен проблем е хроничното главо­болие, което ту изчезва, ту се възобновява. То се дъл­жи на една и съща причина - мигрена, но проявите му могат значително да се различават при децата и възрастните. Вероятността детето да страда от миг­рена е значителна, ако от болестта страда някой от родителите му или друг член от семейството.

Обикновено мигрената засяга само едната поло­вина от главата и може да е съпроводена с повръща­не, световъртеж, "черни" петна пред очите и др.

Стресът, преумората, гладът и някои храни (осо­бено сирене, шоколад, концентриран говежди бульон) също могат да провокират пристъп на мигрена.

Препоръки при главоболие при децата

Предложете на детето да си почине и в самото на­чало на пристъпа му дайте парацетамол. Опитайте се да избягвате ситуациите, които предизвикват пристъпите на мигрена.

Обърнете се към лекар - той може да предпише по-ефикасни медикаменти, които се приемат посто­янно или се пият в началото на пристъпа.

Въпреки разпространеното мнение, умората на очите рядко предизвиква главоболие. Ако смятате, че то се дължи на прекалено много четене, не е зле да се консултирате с очен лекар, но предписаните очила обикновено не решават проблема с главоболието.

Когато детето често се оплаква от главоболие, ро­дителите естествено са много разтревожени от въз­можността да има тумор в мозъка. Опитайте се да се успокоите: туморите в мозъка се срещат извънредно рядко при децата.

Симптоми при главоболие при децата

При наличие на следните симптоми трябва задъл­жително да се обърнете към лекар:

- главоболието не минава след приемане на пара­цетамол.

- главоболието се засилва и дори буди детето през нощта.

- непрестанно повръщане.

- неясни или двойни образи пред очите, кривогледство.

Често главоболие при деца под пет години

Не­рядко никоя от изброените по-горе причини не може да обясни честите пристъпи на главоболие у детето. Понякога просто не съществува физическа причина, а болката се дължи на стрес или напрежение.

В тези случаи главоболието обхваща и двете по­ловини на главата или я стяга като обръч. Когато описва усещанията си, детето може да каже на роди­телите си, че главата му е тежка или препълнена.

При по-големите деца, както и при възрастните, често се наблюдава главоболие от напрежение. То за­почва в тила или зад очите, след това се изкачва на­горе и постепенно обхваща цялата глава.

Главоболието от напрежение е причинено от нап­рягане на мускулите на врата или на челото. Поняко­га съществува конкретна причина за появата на гла­воболие, например начало на учебната седмица или стрес, свързан с предстоящо изпитване. Но има и слу­чки, когато причината трудно може да бъде установена.

Лечение в домашни условия на главоболие при деца

Трябва да утешите детето, да го ободрите и да му помогнете да се справи със стреса и тревогите си.

Парацетамолът успокоява болката, но той тряб­ва да се приема в самото начало на пристъпа, иначе може и да не подейства.

Обърнете се към лекар, ако детето има симптоми на мигрена или просто ви тревожи състоянието му.

Публикувана в Болка